Loading...
Home2019-10-18T09:50:39+00:00

„W biznesie nie otrzymujesz tego, na co zasługujesz
tylko to, co wynegocjujesz”.

CHESTER L. KARRASS

Negocjacje, czy to biznesowe, czy takie, z którymi przyjdzie nam zmierzyć się w codziennym życiu, są zazwyczaj środkiem pozwalającym na osiągnięcie postawionego celu. W biznesie, jak i w prywatnym życiu nie otrzymujemy często tego na co zasługujemy, ale tyle ile potrafimy wynegocjować. Negocjacje nigdy nie są łatwe. Wymagają interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu psychologii, prawa, technik manipulacyjnych czy teorii gier.

Warsztaty z negocjacji i szkolenia sprzedażowe prowadzone przez Grzegorza Dryjańskiego oparte są na jego autorskich programach szkoleniowych,  odwołujące się  do jego własnych doświadczeń negocjacyjnych. Skrupulatnie zaprojektowany kurs negocjacji dedykowany jest dla osób pracujących na różnych stanowiskach w wielu branżach odpowiedzialnych za negocjacje. Proponowane szkolenia mają formę praktycznych warsztatów opartych na ćwiczeniach, grach, studiach przypadków kon­kretnych (trudnych) sytuacji występujących w trakcie procesu negocjacji. Podczas warsztatów Uczestnicy mają okazję weryfikować posiadane umiejętności, poprzez odwoływanie się do osobistych doświadczeń. Takie podejście gwarantuje możliwość eliminowania niepożądanych wzorców zachowań przy jednoczesnym wzmacnianiu tych, które są pozytywne. Szkolenia z negocjacji cechują się dużą intensywnością i dynamiką – co pozwala maksymalnie zaktywizować wszystkich Uczestników, a realizowane treści szkolenia zostaną dogłębnie zrozumiane i przyswojone. Aczkolwiek upływają w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

JEDYNE W POLSCE OTWARTE SZKOLENIE
GRZEGORZA DRYJAŃSKIEGO
Z TWARDYCH NEGOCJACJI

POLIGON NEGOCJACJI

Warszawa 7-8 marca 2020 r. (9.00-16.00)

Zapisy do 28 lutego 2020 r.

ZGŁOŚ SIĘ

POLIGON NEGOCJACJI
DLA WETERANÓW

Wrocław 28-29 marca 2020 r.

Zapisy do 28 lutego 2020 r.

ZGŁOŚ SIĘ

Szkolenie z negocjacji czy szkolenie sprzedażowe, nawiązują między innymi do strategii i taktyk opisanych przez Sun Tzu w „Sztuce wojny”, stąd też nazwa całego projektu – Poligon negocjacji. Ten wybitny strateg napisał, że:

„Poznanie innych i poznanie siebie to zwycięstwo bez ryzyka.
Poznanie otoczenia i poznanie sytuacji to zwycięstwo całkowite”
.

Dlatego też podczas szkolenia dla handlowców, opiekunów klienta, właścicieli firm, członków zarządu duży nacisk prowadzący stawia na poznanie siebie, swoich silnych stron negocjacyjnych, lepszego zrozumienia własnego otoczenia biznesowego oraz silnych i słabych stron adwersarza negocjacyjnego.

Oprócz szkoleń Grzegorz Dryjański prowadzi negocjacje na zlecenie. Jest do wynajęcia w krótko i długotrwałych negocjacjach biznesowych. W ramach outsourcingu negocjacji zgodnie z Państwa oczekiwaniami może uczestniczyć w całości negocjacji lub w wybranych jej częściach. Może również pełnić rolę doradcy czy obserwatora. Oferuje również pomoc w sytuacjach konfliktowych pomiędzy partnerami biznesowymi, wspólnikami, kontrahentami. Mediacje biznesowe to często jedyna alternatywa wobec drogi sądowej.